Oświetlenie awaryjne - Systemy przeciwpożarowe - Szafy teleinformatyczne

 
 

Zasady korzystania (copyright)

1) Prawa autorskie


  • Prezentowane materiały oraz cała zawartość stron internetowych Cooper Industries Polska chroniona jest polskim prawem oraz wynikającymi z międzynarodowych umów i konwencji prawami własności intelektualnej.
  • Wszelkie nazwy, logotypy, znaki i hasła prezentowane na stronie stanowią własność Cooper Industries Poland lub są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.
  • Materiały tekstowe ? pełnymi prawami autorskimi dysponuje Cooper Industries Poland.
  • Materiały graficzne i fotograficzne ? pełnymi prawami autorskimi dysponuje Cooper Industries Poland, chyba że informacja przy ilustracji stanowi inaczej.
  • Koncepcja, projekt, oprogramowanie i wykonanie serwisu ? VistaGroup Sp. J.

2) Cooper Industries Poland dokłada maksymalnej staranności, by informacje i materiały prezentowane w firmowych serwisach internetowych były aktualne, rzetelne i kompletne. Cooper Industries Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe ze stosowania i użytkowania materiałów znajdujących się w serwisach.


3) Cooper Industries Poland zastrzega sobie prawo do swobodnego i dowolnego wykorzystania Materiałów nadesłanych przez Użytkowników z zaznaczeniem autora.


4) Użytkownik przekazując Materiały do serwisów Cooper Industries Poland (pocztą elektroniczną lub poprzez formularze na stronach internetowych), oświadcza, że:


  • Materiały nie zawierają treści niezgodnych z prawem.
  • Jest właścicielem praw autorskich do Materiałów lub posiada nieograniczone prawo do ich przekazania Cooper Industries Poland.
  • Udziela bezterminowej i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie przez Cooper Industries Poland przesłanych Materiałów na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przesłania Materiałów. Cooper Industries Poland może te Materiały przetwarzać, redagować, publikować bezpłatnie, włączać je lub koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli szczegółowe zasady nie stanowią inaczej, Użytkownik zrzeka się majątkowych praw autorskich względem Materiałów przesłanych do Cooper Industries Poland.
  • Nie podejmie żadnych działań przeciwko Cooper Industries Poland w związku z przekazanymi materiałami i zapewni należyte odszkodowanie, gdyby osoby trzecie podjęły przeciw Cooper Industries Poland kroki prawne w związku z przekazanym przez Użytkownika materiałami.
  • Dołoży wszelkich starań, aby przejrzeć przesyłane Materiały i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem ich Cooper Industries Poland.

5) Kopiowanie fragmentów lub całości materiałów znajdujących się w serwisach internetowych Cooper Industries Poland, za wyjątkiem zdjęć i treści przeznaczonych dla dziennikarzy, wymaga pisemnej zgody Cooper Industries Poland.